SKCN Peuterwerk - Naast elkaar, met elkaar

Peuterwerk helpt u graag om uw kind de wereld te leren ontdekken en goed voorbereid naar de basisschool te gaan. Wij bieden u daarin verschillende mogelijkheden:

Opstapje

Kinderen vanaf 16 maanden met een indicatiestelling door het consultatiebureau zijn welkom bij Opstapje. Samen met hun ouder kunnen ze komen spelen op de peuterspeelzaal. Daar maken ze kennis met verschillende spelmaterialen en wennen eraan om met andere kinderen in een groep te spelen. De groepen zijn klein en worden geleid door een ervaren pedagogisch medewerker. Het is de bedoeling dat kind en ouder samen veel plezier hebben. Tijdens Opstapje is er een moment dat de ouders met de leidster om de tafel gaan zitten, de zogenoemde ouderkamer. Hier wordt onder andere van gedachten gewisseld en informatie gegeven over de achtergronden van activiteiten.
U kunt samen met uw kind een keer per week komen; op dinsdag bij peuterspeelgroep Pepijn, op woensdag bij peuterspeelgroep Kiekeboe en op vrijdag bij peuterspeelgroep Emma.

Binnen Opstapje nemen huisbezoeken een belangrijke plaats in. De medewerkster van Opstapje doet spelactiviteiten, verzorgt de inschrijving en begeleidt de ouders.

VVE (Voor- en vroegschoolse educatie)

In alle peuterspeelgroepen van SKCN bieden we een VVE-programma. Dit zijn extra dagdelen op de peuterspeelgroep waarin nog eens extra aandacht wordt gegeven aan de taalontwikkeling van kinderen die dit nodig hebben. Deze aanpak is onderdeel van de peuterspeelgroepen. Wanneer een kind in aanmerking komt voor het derde en vierde dagdeel (hiervoor is een indicatiestelling door het consultatiebureau nodig), zal dit vooraf met de ouders besproken worden.

Peuterspeelgroep

Bij de peuterspeelgroepen zijn kinderen vanaf 2 jaar welkom. Uw kind speelt met andere kinderen onder begeleiding van ervaren pedagogisch medewerkers. Al spelend ontdekt uw kind de wereld om zich heen en oefent allerlei vaardigheden. Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Er is een goede samenwerking met de basisscholen en als uw kind 4 jaar wordt, vindt er een informatieoverdracht plaats tussen peuterspeelgroep en de basisschool waar uw kind naartoe gaat.

Peuteropvang

SKCN biedt peuteropvang bij peuterspeelgroepen Grollebollen (Meerkerk) en Pepijn (Leerdam).
Peuteropvang is halve dagopvang voor peuters in combinatie met een peuterspeelgroep. Bij peuterspeelgroep Grollebollen zijn de kinderen op dinsdag en donderdag welkom van 7:30 tot 13:00 uur. Bij peuterspeelgroep Pepijn van 7:30 tot 12:45 uur. Afhankelijk van de vraag, kijken we welke ochtend(en) peuteropvang bij Pepijn gewenst is. U heeft de flexibiliteit wanneer u uw kind brengt en ophaalt. Brengen kan tussen 7:30 en 8:45 uur. Ophalen kan vanaf 11:30 uur tot 12:45 of 13:00 uur. Voor peuteropvang geldt een 48 weken contract, in de schoolvakanties is er dan ook opvang.
Waarom kiezen voor peuteropvang?

Inschrijven peuterspeelgroep


Informatie

SKCN
Energieweg 15-a
4143 HKLeerdam
T. 0345-639 555
info@skcn.nl
 
Vakantiesluiting
Verbeterformulier
Intern klachtenreglement
Spreekuur pedagoog
Privacyreglement