SKCN Peuterwerk - Naast elkaar, met elkaar

Peuterwerk helpt u graag om uw kind de wereld te leren ontdekken en goed voorbereid naar de basisschool te gaan. Wij bieden u daarin verschillende mogelijkheden:


Opstapje

Kinderen vanaf anderhalf jaar met een indicatiestelling door het consultatiebureau zijn welkom bij Opstapje. Samen met hun ouder kunnen ze komen spelen op de peuterspeelzaal. Daar maken ze kennis met verschillende spelmaterialen en wennen eraan om met andere kinderen in een groep te spelen. De groepen zijn klein en worden geleid door een ervaren peuterleidster. Het is de bedoeling dat kind en ouder samen veel plezier hebben. Tijdens Opstapje is er een moment dat de ouders met de leidster om de tafel gaan zitten, de zogenoemde ouderkamer. Hier wordt onder andere van gedachten gewisseld en informatie gegeven over de achtergronden van activiteiten.
U kunt samen met uw kind een keer per week komen; op dinsdag bij peuterspeelzaal Pepijn, op woensdag bij peuterspeelzaal Kiekeboe en op vrijdag bij peuterspeelzaal Emma.

Binnen Opstapje nemen huisbezoeken een belangrijke plaats in. De medewerkster van Opstapje doet spelactiviteiten, verzorgt de inschrijving en begeleidt de ouders.

VVE (Voor- en vroegschoolse educatie)

In alle peuterspeelzalen van SKCN bieden we een VVE-programma. Dit zijn speciale dagdelen op de peuterspeelzaal waarin naast de basisgroep nog eens extra aandacht wordt gegeven aan de taalontwikkeling van kinderen die dit nodig hebben. Deze aanpak is onderdeel van de peuterspeelzalen. Wanneer een kind in aanmerking komt voor het derde en vierde dagdeel (hiervoor is een indicatiestelling door het consultatiebureau nodig), zal dit vooraf met de ouders besproken worden.

Peuterspeelzaal

Bij de peuterspeelzaal in Leerdam zijn kinderen vanaf 2 jaar en 4 maanden welkom. In Asperen en de gemeente Zederik kunnen kinderen al met 2 jaar naar de peuterspeelzaal. Uw kind speelt met andere kinderen onder begeleiding van ervaren peuterleidsters. Al spelend ontdekt het kind de wereld om zich heen en oefent allerlei vaardigheden. Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Er is een goede samenwerking met de basisscholen en als een kind 4 jaar wordt, vindt er een informatieoverdracht plaats tussen peuterspeelzaal en de basisschool waar uw kind naartoe gaat.

Inschrijven peuterspeelzaal


Informatie

SKCN Peuterwerk
Energieweg 15-a
4143 HKLeerdam
T. 0345-639 555
info@skcn.nl