Links


www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag
Op deze website kunt u meer informatie vinden met betrekking tot de Kinderopvangtoeslag.

www.boink.info
BOinK is dé landelijke vereniging voor ouders met kinderen in de kinderopvang. BOinK ondersteunt en versterkt de positie van ouders.

www.landelijkregisterkinderopvang.nl
In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) worden alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang locaties, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen geregistreerd die voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen conform de Wet kinderopvang.

www.maatschappelijkekinderopvang.nl
Het is tijd om het maatschappelijk geluid in de kinderopvang te versterken en de toegevoegde waarde van kinderopvang te laten zien. Tijd om ons hard te maken voor kinderopvang waarin het om kwaliteit draait; waarin de ontwikkeling van het kind, het belang voor de ouders en de bijdrage aan de samenleving centraal staan. De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang neemt hierin het initiatief.

www.sociaalwerknederland.nl
Sociaal Werk Nederland behartigt de belangen van de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en beïnvloedt wetgeving en overheidsbeleid. Uitgangspunt is de marktpositie van de leden. Een van de huidige speerpunten is: peuterspeelzalen en VVE-beleid.

www.klachtenloket-kinderopvang.nl
SKCN neemt eventuele klachten altijd serieus en probeert naar ieders tevredenheid een oplossing te vinden. Als u het gevoel heeft dat u door ons niet wordt gehoord of u wilt uw onvrede niet met ons bespreken, dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie kinderopvang waarbij SKCN is aangesloten.
SKCN

Energieweg 15-a
4143 HK Leerdam
T. (0345) 639 555 
info@skcn.nl

Openingstijden kantoor

maandag t/m donderdag
9:00 - 17:00 uur 

vrijdag         
9:00 - 13:00 uur