< Terug naar locaties

Peuterspeelgroep Coppers

Peuterspeelgroep De Coppers is gevestigd in school met de Bijbel in Hei-en Boeicop. Er zijn verschillende initiatieven tot samenwerking met groep 0/1/2. Hierdoor ontstaat er een natuurlijk verloop en is de overgang van de peuteropvang naar de basisschool vanzelfsprekend.

Ruimte

De aankleding van de ruimte van de peuterspeelgroep is uitnodigend, rustig, vrolijk van kleur en veilig en functioneel ingericht. De ruimte is zo ingedeeld, dat er rekening is gehouden met de behoeften van kinderen. Er is in de hoeken gelegenheid om te lezen, te bouwen, te puzzelen en rollenspel te spelen. Zo kunnen de peuters hun eigen spel kiezen en in (betrekkelijke) rust en afbakening van de hoeken hun spel spelen.
In de ruimte staat een hoge tafel met banken waarop de kinderen en pedagogisch medewerker kan zitten om te eten of een activiteit te doen.
Peuterspeelgroep De Coppers deelt het speelplein met groep 1 & 2 van de school. Hier staan een zandbak en een schommel en er is volop buitenspeelgoed.

Werkwijze

Vanaf 8:45 uur kunt u uw kind brengen. Er is dan even tijd voor een gesprekje met de pedagogisch medewerker of om even iets samen met uw kind te doen. De ochtend begint met vrij spel. Vaak bieden we daarna een creatieve activiteit aan. Na het spelen ruimen we gezamenlijk op. Daarna gaan de kinderen in een kring zitten voor een gezamenlijke activiteit en is er iets te eten en te drinken. Na de kring is er tijd voor buitenspelen, dansen of bewegingsspelletjes. Vanaf 11:30 uur kunt u uw kind weer op komen halen. U heeft dan de gelegenheid te kijken wat uw kind gedaan heeft of voor een gesprekje met de pedagogisch medewerker.

Uk & Puk

Wij werken met het educatief programma Uk & Puk. Dit is een erkend VVE-programma (Voor- en Vroegschoolse Educatie). UK & Puk is gericht op kinderen van 0-4 jaar en is onderdeel van het totaalprogramma Ko-totaal. Uk & Puk richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen. Er is  extra aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, denkontwikkeling door middel van rekenprikkels en motorische en zintuiglijke ontwikkeling. Daarbij worden de activiteiten meer thematisch aangeboden.

GGD rapport
Landelijk registratienr.
2141.737.44

Openingstijden

di + do
08:45 – 11:30 uur

Manager
Marianne Koens
m.koens@skcn.nl
T. 0345-639 552 / 555 (ma + do)
T. 0347-342 519 (wo- en vr-ochtend)

Contact

De Coppers
Pleinstraat 13 A
4126 RT Hei- en Boeicop
Tel. 06 - 30 32 26 24