< Terug naar locaties

Peuterspeelgroep De Vrijbuiters

Peuterspeelzaal De Vrijbuiters is gevestigd in Brede school De Bijenkorf samen met de basisscholen Het Kompas en Prinses Wilhelmina,  kinderdagverblijf Grobbevogels, voor- en buitenschoolse opvang Bijenkorfkanjers en de bibliotheek. Onderling zijn er verschillende initiatieven tot samenwerken.

Ruimte

De aankleding van de ruimte van de peuterspeelzaal is uitnodigend, rustig, vrolijk van kleur en veilig en functioneel ingericht. De ruimte is zo ingedeeld, dat er rekening is gehouden met de behoeften van kinderen. Er is in de hoeken gelegenheid om te lezen, te bouwen, te puzzelen en rollenspel te spelen. Zo kunnen de peuters hun eigen spel kiezen en in (betrekkelijke) rust en afbakening van de hoeken hun spel spelen. In de ruimte staat een podium waarop de kinderen en leidsters kunnen zitten om te eten of een activiteit te doen.
Peuterspeelzaal De Vrijbuiters deelt het speelplein met kinderdagverblijf Grobbevogels. Hier staan een zandbak en diverse speeltoestellen en er is volop buitenspeelgoed.

Werkwijze

Vanaf 8:45 uur kunt u uw kind brengen. Er is dan even tijd voor een gesprekje met de leidster of om even iets samen met uw kind te doen. De ochtend begint met vrij spel. Vaak bieden we daarna een creatieve activiteit aan. Na het spelen ruimen we gezamenlijk op. Daarna gaan de kinderen in een kring zitten voor een gezamenlijke activiteit en is er tijd om iets te eten en te drinken. Na de kring is er tijd voor buitenspelen, dansen of bewegingsspelletjes. Vanaf 11:30 uur kunt u uw kind weer op komen halen. U heeft dan de gelegenheid te kijken wat uw kind gedaan heeft of voor een gesprekje met de leidster.

Uk & Puk

Alle leidsters hebben een opleiding gevolgd om te kunnen werken met het educatief programma Uk & Puk. Dit is een erkend VVE-programma
(Voor- en Vroegschoolse Educatie). UK & Puk is gericht op kinderen van 0-4 jaar en is onderdeel van het totaalprogramma Ko-totaal. Uk & Puk richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen. Bij Uk & Puk is er extra aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, denkontwikkeling door middel van rekenprikkels en motorische en zintuiglijke ontwikkeling. Daarbij worden de activiteiten meer thematisch aangeboden.

Landelijk registratienr.
2916.95.863

Openingstijden

ma t/m vr
08:45 – 11:30 uur

Manager
Marianne Koens
m.koens@skcn.nl
T. 0345-639 552 / 555 (ma + do)
T. 0347-342 519 (wo- en vr-ochtend)

Contact

De Vrijbuiters
Gregoriuslaan 46
4128 SZ Lexmond
Tel. 0347 - 341 787