< Terug naar locaties

Peuterspeelgroep Emma

Peuterspeelzaal Emma is gevestigd in het Emmahuis, naast de ruimte van de dagopvang voor senioren.
Soms ondernemen we gezamenlijke activiteiten zoals het zingen van liedjes of een koekje eten en wat drinken. Ook als de kinderen buitenspelen is er contact met de senioren doordat  het plein grenst aan de ruimte van de dagopvang.

Werkwijze

Tussen 8:45 en 9:00 uur of tussen 12:45 en 13:15 uur kunt u uw kind brengen. Er is dan even tijd voor een gesprekje met de leidster of om even iets samen met uw kind te doen.
De ochtend begint met vrij spel. Vaak bieden we daarna een creatieve activiteit aan. Na het spelen ruimen we gezamenlijk op. Daarna gaan de kinderen in een kring zitten voor een gezamenlijke activiteit en is er tijd om iets te eten en te drinken. Na de kring is er tijd voor buitenspelen, dansen, bewegingsspelletjes of een rondje wandelen door het Emmahuis. Van 11:15 tot 11:30 uur en van 15:15 tot 15:30 uur kunt u uw kind weer op komen halen. U heeft dan de gelegenheid te kijken wat u kind gedaan heeft of voor een gesprekje met de leidster.

Piramide

Alle leidsters hebben een opleiding gevolgd om te kunnen werken met het educatief programma Piramide. Piramide is een methode waarin een aantal weken een thema centraal staat. Rondom de thema’s worden activiteiten georganiseerd en leren de kinderen woordjes en begrippen. Voor observatie en toetsmomenten gebruiken de leidsters het peutervolgsysteem dat bij Piramide hoort.

Landelijk registratienr.
1295.66.275

Openingstijden

ma t/m do
8:45 – 11:30 uur en
12:45 – 15:30 uur

Manager
Trudy van Dalen
t.vandalen@skcn.nl
T. 0345-639 568 / 556
Aanwezig op ma t/m do.

Contact

Emma
Raadsliedenstraat 120
4142 BV Leerdam    
T. 0345 – 638 870