< Terug naar locaties

Kinderdagverblijf Grobbevogels

Kinderdagverblijf de Grobbevogels is gevestigd in Brede school De Bijenkorf samen met de basisscholen Het Kompas en Prinses Wilhelmina, de voor- en buitenschoolse opvang, de peuterspeelzaal en de bibliotheek. Onderling zijn er verschillende initiatieven tot samenwerken.

Ruimte

De Grobbevogels heeft twee aparte groepsruimtes die verbonden zijn met een schuifdeur. Met een frisse en kleurrijke aankleding zijn het toegankelijke ruimtes voor kinderactiviteiten. Knutselen, zingen,  spelen met bijvoorbeeld auto’s of poppen, voorlezen, puzzelen, kletsen, rennen, of wat er dan ook die dag op het programma staat, met de inrichting is hier rekening mee gehouden. Tijdens slecht weer en voor bewegingsactiviteiten wordt de speel/gymzaal gebruikt.
Ook het buitenterrein is ingericht voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Samen met de kinderen van de PSZ delen wij de buitenruimte. Er staat een picknicktafel en speeltoestellen en er is ruimte om te fietsen, zodat ook hier de kinderen hun energie kwijt kunnen.

Groepsindeling

De Grobbevogels bestaat uit twee verticale groepen: de "Grobbebollen” en ‘’t Grobbekuiken”. Een verticale groep betekent dat kinderen van 0 tot 4 jaar bij elkaar in de groep zitten. Voordeel hiervan is dat kinderen vanaf de babytijd in de groep komen en vier jaar lang in de groep blijven, waardoor ze een hechte band met de pedagogisch medewerkers en de groepsgenootjes kunnen opbouwen. Doordat verticale groepen uit kinderen van verschillende leeftijd bestaan, leren de jongste kinderen van de oudste, leren kinderen rekening met elkaar te houden en kunnen de oudere kinderen de jongste soms helpen. Daarnaast kunnen broertjes en zusjes bij elkaar in de groep worden geplaatst.

Dagritme

Tijdens de opvanguren hanteren wij een vaste dagindeling. Zo ontstaat een goed evenwicht tussen rustige momenten en actief bezig zijn. Kinderen weten dan precies wanneer het tijd is om te eten, drinken, spelen etc. Zo heeft uw kind herkenningspunten en structuur.

Activiteiten

Centraal in onze opvang staan de ontwikkeling en de behoeften van uw kind. Onze pedagogisch medewerkers verzorgen uw kind, geven het aandacht en positieve waardering. Zij zorgen voor een goede sfeer op de groep en helpen ieder kind zich thuis te laten voelen.
Wij werken met het programma Uk & Puk; dit is een erkend VVE-programma ( Voor- en Vroegschoolse Educatie). UK & Puk is gericht op kinderen van 0-4 jaar in de kinderopvang en is onderdeel van het totaalprogramma Ko-totaal. Uk & Puk richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen. Bij Uk & Puk is er extra aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, denkontwikkeling door middel van rekenprikkels en motorische en zintuiglijke ontwikkeling. Daarbij worden de activiteiten meer thematisch aangeboden.

Op kinderdagverblijf De Grobbevogels hanteren wij een open deuren beleid. Dit houdt in dat de kinderen structureel de gelegenheid krijgen om buiten hun eigen groep de andere ruimtes te verkennen en met kinderen van andere groepen kunnen spelen.


GGD rapport
Landelijk registratienr.
2272.29.368

Openingstijden

Op ma t/m vr is opvang mogelijk van 7:00 - 18:30 uur, standaard is dit van 7:30 - 18:00 uur.


Halve dagopvang is van 8:00 - 13:00 uur of van 13:00 uur - 18:00 uur, hierbij is de afname minimaal 2 dagdelen per week.


Tevens is er peuteropvang voor    2- tot 4-jarigen van 8:00 - 13:00 uur.


Locatiemanager

Marianne Koens
m.koens@skcn.nl
T. 0345-639 552 / 555 (ma + do)
T. 0347-342 519 (wo- en vr-ochtend)

Contact

KDV de Grobbevogels
Gregoriuslaan 46-a
4128 SZ Lexmond
T. 0347-342 519