< Terug naar locaties

Kinderdagverblijf Krullevaar in KC Het Kristal

Kinderdagverblijf de Krullevaar, binnen Kindcentrum Het Kristal, heeft een warme uitstraling en biedt veel spelmaterialen en speelplekken zodat uw kind wordt uitgedaagd om zich te ontwikkelen. Het is een prettige plek waar uw kind zich thuis kan voelen en samen kan spelen met vriendjes en vriendinnetjes. Binnen het kinderdagverblijf werken ervaren en professionele medewerkers, die zich jaarlijks bijscholen in hun pedagogisch handelen.

Ruim en gezellig

De Krullevaar kent vier groepsruimtes, die met schuifdeuren zijn verbonden. Per twee groepen is er een verzorgingsruimte. Met een frisse en kleurrijke aankleding is het een toegankelijke, open ruimte voor kinderactiviteiten. Er zijn diverse speelhoeken zoals de poppenhoek en het keukentje -waar kinderen imitatiespel en fantasiespel kunnen ontwikkelen -  en de bouwhoek, waar kinderen kunnen ontdekken en zich motorisch kunnen ontwikkelen. Er zijn twee buitenterreinen die zijn ingericht voor kinderen van 0 tot 2 jaar en van 2 tot 4 jaar. Er staan kleine picknicktafels en speeltoestellen en er is ruimte om te fietsen, zodat ook hier de kinderen hun energie kwijt kunnen. Daarnaast is de zandbak voor veel kinderen een favoriete speelplek.

Groepsindeling

Bij de Krullevaar zijn vier groepen. Twee babygroepen van 0 tot 2 jaar en twee peutergroepen van 2 tot 4 jaar. Daarnaast is er op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend een groep voor de oudere peuters. Binnen alle groepen werken vaste vertrouwde pedagogisch medewerkers met veel ervaring en expertise. Er heerst een warme, huiselijke sfeer. Op alle groepen stimuleren we de ontwikkeling van de kinderen spelenderwijs.

Dagritme

Tijdens de opvanguren hanteren wij een vaste dagindeling. Zo ontstaat een goed evenwicht tussen rustige momenten en actief bezig zijn. Kinderen weten dan precies wanneer het tijd is om te eten, drinken, spelen etc. Zo heeft uw kind herkenningspunten en structuur.

Activiteiten

Centraal in onze opvang staan de ontwikkeling en de behoeften van uw kind. Onze pedagogisch medewerkers verzorgen uw kind, geven het aandacht en positieve waardering. Zij zorgen voor een goede sfeer op de groep en helpen ieder kind zich thuis te laten voelen. Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s waarbij alle ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd. Denk hierbij aan de motorische ontwikkeling, de taal- en spraakontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de spelontwikkeling van uw kind. Er wordt gewerkt met de methodiek Piramide, beweegkriebels en boekstart.


GGD rapport

Landelijk registratienr.

1105.59.812

Openingstijden

Op ma t/m vrij is opvang mogelijk van 7:00 - 18:30 uur, standaard is dit van 7:30 – 18:00 uur.


Halve dagopvang is van 7:30/8:00 - 13:00 uur of van 13:00 - 18:00 uur, hierbij is de afname minimaal 2 dagdelen per week.


Tevens is er Peuteropvang voor   2- tot 4-jarigen van 7:30/8:00 - 13:00 uur.


Locatiemanager

Joke Broer
j.broer@skcn.nl
T. 0345-639 552/ 555
Aanwezig op ma, di, do en vr-ocht.

Contact

De Krullevaar

Tiendweg 11-b
4142 EG Leerdam
T. 0345-639 560 (Glitter)

T. 0345-639 559 (Fonkel)

T. 0345-639 558 (Sprankel & Twinkel)

T. 0345-639 561 (Spetter)