< Terug naar locaties

Peuterspeelgroep Piggelmee

Peuterspeelgroep Piggelmee is gevestigd in de Brede School Asperen.

Werkwijze

Tussen 8:30 en 8:45 uur wordt uw peuter verwacht. Er is dan even tijd voor een gesprekje met de pedagogisch medewerker of om even iets samen met uw kind te doen.
De ochtend begint met vrij spel. Vaak bieden we daarna een creatieve activiteit aan. Na het spelen ruimen we gezamenlijk op. Daarna gaan de kinderen in een kring zitten voor een gezamenlijke activiteit en is er tijd om iets te eten en te drinken. Na de kring is er tijd voor buitenspelen, dansen of bewegingsspelletjes. Om 11:30 uur is de ochtend afgelopen en komen de pedagogisch medewerkers met de kinderen naar buiten.

Piramide

Alle pedagogische medewerkers hebben een opleiding gevolgd om te kunnen werken met het educatief programma Piramide. Piramide is een methode waarin een aantal weken een thema centraal staat. Rondom de thema’s worden activiteiten georganiseerd en leren de kinderen woordjes en begrippen. Voor observatie en toetsmomenten gebruiken de pedagogisch medewerkers het peutervolgsysteem dat bij Piramide hoort.

Groepsgrootte

De groepsgrootte bestaat voor de reguliere speelgroepen uit maximaal 16 kinderen. We werken met vaste groepen en per groep zijn er twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers aanwezig.
GGD rapport
Landelijk registratienr.
7738.570.47

Openingstijden

8:30 – 11:30 uur

De groepsindeling is op
maandag - donderdag
dinsdag - vrijdag.
Uw kind wordt ingedeeld voor twee ochtenden.

Hier zijn VVE-plaatsen.

Tijdens schoolvakanties is de peuterspeelgroep gesloten.

Manager
Trudy van Dalen
t.vandalen@skcn.nl
T. 0345-639 568 / 556
Aanwezig op ma t/m do.

Contact

Piggelmee
Leerdamseweg 1
4147 BL Asperen
T. 0345 - 639 569