< Terug naar locaties

Buitenschoolse opvang Torenkanjers

VSO/BSO Torenkanjers is gevestigd in basisschool De Rank. Kinderen van 4 t/m 12 jaar van deze school en van basisschool De Springplank zijn van harte welkom bij deze VSO/BSO.

De VSO heeft 1 groep die begeleid wordt door een vaste pedagogisch medewerker.

De BSO heeft 2 groepen: een jongste groep en een oudste groep. Elke groep wordt begeleid door vaste pedagogisch medewerkers.

Werkwijze

VSO
De kinderen worden door de pedagogisch medewerker naar school gebracht.  Groep 1 en 2 kinderen worden overgedragen aan de leerkracht, de oudere kinderen aan de pleinwacht.

BSO
De kinderen worden van school opgehaald door de pedagogisch medewerkers, die herkenbaar zijn aan hun gele SKCN-hesje en/of paarse SKCN- trui. Bij aankomst op de BSO krijgen de kinderen iets te eten en te drinken. Daarna is er tijd voor binnen- en /of buitenactiviteiten.

Activiteiten

Dagelijks bieden we voor elke groep een activiteit aan. En bij de jongste groep en een bij de oudste groep. De kinderen mogen zelf kiezen aan welke activiteit ze mee willen doen. Een keer in de twee weken is er een sportactiviteit verzorgd door Zederik in beweging. We stimuleren de kinderen om aan deze activiteiten mee te doen, maar dit hoeft niet .De  BSO is immers vrije tijd; niets moet, veel mag! De activiteiten maken we wekelijks bekend aan de ouders via klasbord. We bieden zoveel mogelijk afwisselende activiteiten aan: waaronder creatief, sport en spel, techniek en natuur.

Beide groepen hebben een eigen ruimte met diverse hoeken en spelmogelijkheden afgestemd op de leeftijd van de kinderen.  De oudste groep maakt ook gebruik van het handenarbeidlokaal. De ruimtes liggen vlak bij elkaar.

Daarnaast is er een grote, veilige buitenruimte voor de jongste kinderen, waar ze met allerlei buitenspelmaterialen bezig kunnen zijn. De oudste kinderen hebben een eigen plein waar ze kunnen spelen met op hun leeftijd afgestemd spelmateriaal.

Vakantieopvang

Voor de vakanties wordt steeds een aantrekkelijk en afwisselend vakantieprogramma samengesteld. Afhankelijk van het aantal opgegeven kinderen zijn de  BSO kinderen vanuit Ameide en Meerkerk welkom bij de BSO in Lexmond.
GGD rapport

Landelijk registratienr.

8386.30.510

Openingstijden


VSO

Ma t/m vr 7:00 - 8:30 uur


BSO

Ma, di en do 15:00 – 18:30 uur

Wo 12:30 - 18:30 uur

Vr  12:00 - 18:30 uur


Tijdens schoolvakanties is opvang mogelijk van 7:00 - 18:30 uur, standaard is dit van 8:00 - 18:30 uur (7:00 uur voor kinderen die gebruik maken van de VSO).


Locatiemanager

Marianne Koens
m.koens@skcn.nl
T. 0345-639 552 / 555 (ma + do)
T. 0347-342 519 (wo- en vr-ochtend)

Contact

VSO / BSO Torenkanjers

Blommendaal 6

4231 DC Meerkerk

T. 06-171 484 30