Kwaliteitseisen gastouder

Gastouderopvang kan geboden worden door iedereen die opvang wil en kan bieden in zijn / haar eigen huis. De gastouder moet wel voldoen aan de selectiecriteria.
  • De gastouder heeft een diploma SPW 2 of een gelijkgesteld diploma.
  • De gastouder en de meerderjarige huisgenoten zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag (VOG).
  • De gastouder heeft een kinder EHBO diploma volgens de eindtermen van het Oranje Kruis of is bereid dit te halen. En neemt deel aan de jaarlijkse herhaling.
  • De gastouder werkt jaarlijks mee aan een risico inventarisatie op het gebied van veiligheid en hygi├źne en aan een evaluatiegesprek.
  • De gastouder werkt mee aan een GGD controle in haar woning.
  • De gastouder draagt informatie over de opvang van het gastkind over aan de ouders.
  • De gastouder is ge├»nformeerd over het pedagogisch beleid van het gastouderbureau en handelt conform.
  • De gastouder voldoet aan kwaliteitscriteria van het gastouderbureau.
  • De gastouder is op de hoogte van de protocollen van het gastouderbureau.