Werkwijze gastouderbureau

Een vraagouder dient een verzoek in voor kinderopvang middels het aanmeldingsformulier. Er vindt een intakegesprek plaats waarin de vraagouder aan kan geven wat de wensen zijn met betrekking tot de kinderopvang. Aan de hand hiervan zoeken de medewerkers van het gastouderbureau een geschikte gastouder. Vervolgens vindt een kennismakingsgesprek plaats tussen de gastouder en de ouder(s). Verloopt deze kennismaking voor beide partijen positief, dan wordt een koppelingsgesprek gehouden om alle afspraken duidelijk op papier te zetten en te ondertekenen. Dit gebeurt samen met een medewerker van het gastouderbureau bij de gastouder thuis. Daarna kan de opvang starten.

De bemiddelende functie van het gastouderbureau omvat onder andere de volgende zaken:
  • Wij zoeken naar een geschikte gastouder, die zorgt voor een veilige en vertrouwde omgeving voor uw kind(eren).
  • Een koppeling brengen wij uiterst zorgvuldig tot stand ( wij begeleiden en evalueren de opvang).
  • In geval van ziekte/vakantie van de gastouder zorgen wij, indien mogelijk, voor alternatieve opvang.
  • Voor de duur van de opvang is er voor uw kind een ongevallenverzekering afgesloten.
  • Wij bieden deskundige begeleiding.
  • Wij hebben een uitleenservice voor campingbedjes, kinderstoelen e.d.
  • De gastouder krijgt een kinder EHBO-cursus aangeboden, die jaarlijks wordt herhaald.
  • Wij hebben een kassiersfunctie, dit betekent dat het gastouderbureau in opdracht van de ouder de vergoedingen aan de gastouders overmaakt.
  • De gastouder krijgt een abonnement op de speel-o-theek Leerdam / Vianen aangeboden

De opbrengst van de bureaukosten (bemiddelings- en administratiekosten) gebruiken wij onder andere voor de begeleiding en ondersteuning van de gastouders in de vorm van cursussen ( bijvoorbeeld Kinder EHBO) workshops, ouderavonden en themaochtenden. Ook de uitleenservice, de jaarlijkse risico-inventarisatie, de jaarlijkse evaluatie voor de opvang, administratieve kosten etc. betalen wij hiervan.