Kinderopvangtoeslag psz

09 november 2017

Peuterspeelzaal en kinderopvangtoeslag

Peuterspeelzalen worden kinderdagverblijven. Dat is geregeld in de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, die op 1 januari 2018 ingaat. Peuterspeelzalen gaan hiermee voldoen aan de kwaliteitseisen die ook gelden voor kinderdagverblijven. Ouders hebben dan een contract met SKCN nodig om kinderopvangtoeslag te kunnen aanvragen als hun kind naar de “peuterspeelzaal” gaat.

Aangezien de gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen fuseren per 01-01-2019, wil men een eenduidig beleid voeren voor de nieuwe gemeente Vijfherenlanden. De betrokken kinderopvangorganisaties/peuterspeelzalen en gemeenten zitten hiervoor met elkaar om tafel.

Inmiddels is duidelijk dat invoering van de harmonisatie per 01-01-2018 niet gaat lukken voor de gemeenten Zederik en Leerdam. Het uitstellen van de harmonisatie naar een nader te bepalen tijdstip in 2018, houdt ook in dat ouders nog geen kinderopvangtoeslag hoeven aan te vragen omdat de tarieven nog niet wijzigen.

Binnenkort ontvangen alle betrokken ouders meer informatie.