Kwaliteitsbevordering

06 november 2017

Voor SKCN is kwaliteitsgericht zijn een van de kernwaarden. Wij werken hier aan door onder andere deskundigheidsbevordering voor medewerkers, aanschaf van een nieuw kindvolgsysteem, video interactie begeleiding en het bieden van VVE (vroeg en voorschoolse educatie)-programma's. Maar we doen meer.
Via de website houden we u vanaf nu op de hoogte van onze kwaliteitsbevorderende activiteiten.

In dit artikel kunt u meer lezen over wat een kind kan, hoe je het verder helpt en hoe je een zorgstructuur opzet. Onze VVE-coach Jeannette volgde deze training.