Nieuwe financiering peuterspeelzalen

28 september 2018
Donderdag 20 september j.l. is op het Vijfheerenlandenberaad een besluit genomen over de harmonisatie van peuterwerk naar kinderopvang. Dit besluit wordt deze en volgende week in de afzonderlijke raadsvergaderingen van de gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen bekrachtigd. Afgelopen periode hebben wij (SKCN) onze visie op het huidige raadsvoorstel duidelijk naar voren gebracht, dit is in de uiteindelijke besluitvorming meegenomen.

De ‘harmonisatie’ betekent dat vanaf 1 januari 2019 al onze peuterspeelzalen onder de Wet Kinderopvang vallen. De werkwijze op onze peuterspeelzalen voldoet reeds aan de daarbij horende wet- en regelgeving. De grootste wijziging betreft de financiering. Op dit moment worden de peuterspeelzalen gesubsidieerd door de gemeente, ouders betalen een vaste maandelijkse bijdrage. Vanaf 1 januari 2019 hebben ouders die aan de voorwaarden van de Belastingdienst voldoen, recht op kinderopvangtoeslag. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag gaan een inkomensafhankelijke ouderbijdrage betalen, waarin de toeslag van de gemeente al is verrekend.
Alle ouders ontvangen van SKCN een opvangcontract, met daarin de prijs per uur, het aantal uren dat hun kind naar de opvang gaat en het LRK-nummer van de opvanglocatie. Deze gegevens zijn nodig om kinderopvangtoeslag aan te kunnen vragen.

Wij leggen deze nieuwe financieringswijze graag mondeling aan u uit. Ouders met een kind op de peuterspeelzaal ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst geven we een toelichting op de wijzigingen en is er gelegenheid om vragen te stellen. Tevens is het mogelijk om een individuele berekening te (laten) maken inzake de kosten die voor uw persoonlijke situatie gaan gelden. Deze bijeenkomsten vinden plaats tussen 15 en 31 oktober a.s.

Bovenstaande informatie geldt niet voor peuterspeelzaal Piggelmee in Asperen (gemeente Lingewaal), waar de harmonisatie al is gerealiseerd.