Observatiemethode kijk!

23 mei 2018

Nieuwe observatiemethode

Bij SKCN werken we met een nieuwe observatiemethode; KIJK!.
KIJK! is een werkwijze die pedagogisch medewerkers ondersteunt bij het observeren, registreren en stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen tussen nul en vier jaar. Ze kijken daarmee naar basiskenmerken, betrokkenheid en aanwezigheid van factoren die een risico kunnen vormen voor de ontwikkeling. Daarnaast kijken de pedagogisch medewerkers naar een groot aantal aspecten van de vroegkinderlijke ontwikkeling met behulp van een aantal ontwikkelingslijnen.

KIJK! 0-4 jaar gaat over de praktijk van iedere dag. Werken met KIJK! vergroot deskundigheid ten aanzien van het observeren van de ontwikkeling van jonge kinderen. Het helpt bovendien bij het maken van bewuste keuzes voor de manier waarop pedagogisch medewerkers die ontwikkeling het beste kunnen ondersteunen. Ook op de bso werken we met Kijk, daar is de observatie natuurlijk gericht op de ontwikkeling van de oudere kinderen.