Opvangvraag neemt toe

25 juni 2019

De vraag naar opvang bij het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de peuterspeelgroepen neemt toe. Op diverse locaties zijn wachtlijsten en kunnen we kinderen niet altijd op de gewenste ingangsdatum of voorkeursdagen plaatsen.


Ook het toekennen van extra dagen en/of ruildagen komt hierdoor onder druk te staan. Het is voor de pedagogisch medewerkers op de groep steeds lastiger om de aanvragen te honoreren omdat de groep vaker vol zit.

Helaas is uitbreiding van ons opvangaanbod op dit moment niet of nauwelijks mogelijk, doordat onvoldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is. De oorzaak hiervoor is de algehele krapte op de arbeidsmarkt en de wetgeving ten aanzien van de specifieke diploma-eisen voor pedagogisch medewerkers. Het vinden van goed personeel heeft continu onze aandacht. Daarnaast zetten we ruimschoots in op het scholen van medewerkers.

We begrijpen dat het niet prettig is om te horen als wij de door u gevraagde opvang (nog) niet kunnen bieden. Natuurlijk kijken we graag met u naar andere mogelijkheden. Zo kunnen we u misschien een plek op een andere, dan de oorspronkelijk gevraagde, dag aanbieden.

Wilt u weten op welke dagen er misschien wel plek is voor uw kind of heeft u een vraag over de wachtlijst, neem dan contact op met de medewerkers klantcontact van ons servicebureau.

Tel. 0345 – 639 555 / info@skcn.nl.