Ouderparticipatie


Een goed contact met ouders is zeer belangrijk. Op verschillende manieren informeren wij u tijdens de opvangperiode over de ontwikkelingen van uw kind. Tevens houden wij u op de hoogte van de dagelijkse gang van zaken binnen het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang of de gastouderopvang.
Tijdens het halen en brengen is er voldoende gelegenheid om informatie over uw kind met de pedagogisch medewerker of de gastouder uit te wisselen. Verder informeert SKCN ouders via gesprekken, Klasbord, ouderavonden en nieuwsbrieven.

Binnen onze organisatie is een cliëntenraad actief die de belangen van ouders behartigt, het beleid kritisch volgt en de directie adviseert. Elke locatie heeft bovendien een oudercommissie.
Bent u geïnteresseerd om zitting te nemen in de cliëntenraad of de oudercommissie van uw locatie / het gastouderbureau, dan horen wij dit graag. Neem contact op met de manager van de betreffende locatie of mail de cliëntenraad: cliëntenraad@skcn.nl.