Tarieven peuterspeelgroepen 2019

De kosten voor de verschillende onderdelen  zijn als volgt.

Peuteropvang

Deze vorm van halve dagopvang (7:30-13:00 uur) bieden we op een aantal peuterspeelgroepen.
De uurprijs hiervoor is gelijk aan die van het kinderdagverblijf €7,99 bruto. Voor peuteropvang kunt u  kinderopvangtoeslag aanvragen via www.toeslagen.nl.

Opstapje (voor kinderen van 16 maanden tot 2 jaar)

  • Eenmalige inschrijfkosten van € 10,-.
  • Deelname kost € 15,- per 5 maanden.

Peuterspeelgroepen gemeente Vijfheerenlanden
(voor kinderen vanaf 2 jaar)

We werken met contracten van 40 weken. Hierbij is rekening gehouden met de vakanties van de basisscholen. Met de overeenkomst die wij u sturen, gaan wij ervan uit dat u recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Het bruto maandbedrag is €168,36. Let op: hier gaat de kinderopvangtoeslag nog vanaf. Dit kunt u aanvragen via www.toeslagen.nl

Voorbeeldberekeningen

 Gezamenlijk inkomen  
 Bruto maandbedrag  
  Kinderopvangtoeslag  
  Netto maandbedrag  
€20.000
€168,36
€141,15
€27,21
€50.000
€168,36
€118,95
€49,41
€100.000
€168,36
€69,40
€98,96


Indien u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag kunt u in aanmerking komen voor een door de gemeente gesubsidieerde plaats.

Voorbeeldberekeningen
   Inkomen  
   Uurprijs   
   Maandbedrag   
€20.000
€0,36
€6,60
€50.000
€1,34
€24,56
€100.000
€3,94
€72,23

Peuterspeelgroep Piggelmee

Omdat ouders voor peuterspeelgroep Piggelmee kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen is de tariefstelling hier voor ouders uit de gemeente Lingewaal anders dan bij de hierboven genoemde peuterspeelzalen.

Ouders die beiden werken
 betalen €160,40 per maand voor 2 dagdelen (let op: dit is bruto, de kinderopvangtoeslag gaat hier nog vanaf). De zomervakantie wordt niet berekend, zodat er 10 ½ maand in rekening wordt gebracht. Het totaal bedrag is verdeeld over 12 maanden in verband met de regels die gelden voor de kinderopvangtoeslag.

Kostwinnergezinnen betalen voor 2 dagdelen per week, €54,- per maand. Voor een dagdeel, de woensdagochtend betaalt u €27,-per maand. De zes weken zomervakantie worden niet berekend, er wordt 10 ½ maand in rekening gebracht. 


Informatie en inschrijven

SKCN
Energieweg 15-a
4143 HK Leerdam
T. 0345-639 556