Spreekuur pedagoog


Opvoeden is leuk, maar soms ook lastig

Elke ouder heeft wel eens twijfels, vragen of zorgen over de opvoeding. Natuurlijk kunt u deze vragen voorleggen aan de pedagogisch medewerker of manager van de locatie. Maar u kunt hierover ook - kosteloos - in gesprek gaan met onze pedagoog Elisabeth.

Samen met u
Naast een gesprek is er ook de mogelijkheid dat Elisabeth uw kind op de groep observeert of filmt. Aan de hand van de observatie en/of filmfragmenten, kijkt zij dan met u naar het gedrag van uw kind en gaat hierover met u in gesprek. Alles gebeurt natuurlijk in overleg en met toestemming van u.

Afspraak maken
U bent van harte welkom voor een gesprek. Stuur dan een e-mail aan e.ruigrok@skcn.nl. Elisabeth neemt dan contact met u op voor meer informatie en maakt met u een afspraak.